Kancelária a kontakt

Oficiálny názov a adresa:

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Návštevy Panny Márie
976 02 Staré Hory

Kontakt:

Tel.: (0) 48 / 41 99 204
(kancelária farského úradu)
E-mail: stare.hory@fara.sk