Kancelária a kontakt

Oficiálny názov a adresa:

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Návštevy Panny Márie
976 02 Staré Hory

Kontakt:

(kancelária farského úradu)
Tel.: (0) 48 / 41 99 204
Najlepšie volať pondelok-piatok 7.30-9.00, 19.00-20.00; streda 73.00-12.00.
E-mail: stare.hory@fara.sk