Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako naplnených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta desaťtisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a Studnička prinášajú duchovné povzbudenie, posilu ako i očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...


Pozvánka na upratovanie v Bazilike na Starých Horách. 21.10.2023

Pekný a Bohom požehnaný čas každej tu prichádzajúcej a každému prichádzajúcemu prajeme!

Ako našim najbližším vám chceme predstaviť projekt, ktorí sme naplánovali na tento rok. Je ním výmena ozvučenia v Bazilike a na Studničke na Starých Horách. Chceme vám dopriať lepší zážitok, ktorý sa nedá oceniť: nielen počuť, ale aj dobre rozumieť vypočutému. Nedá sa to síce oceniť, ale bude nás to niečo stáť: odhad na opravu ozvučenia Baziliky a Studničku je 25.000€. Pomôcť môžete viacerými spôsobmi finančným darom, alebo nezabudnuteľnou modlitbou, o ktorú Vás chceme prosiť. Už máme 1/2 za sebou bazilika je už vymenená. prídte nás navštíviť.  možete podporiť náš projekt načítanim qr kodu cez aplikáciu vašej banky alebo poukázanim čiastky na účet farnosti. 

 
      Slovenská sporiteľna                                                                                 ČSOB
SK92 0900 0000 0000 5018 0812
 
                                                 SK97 7500 0000 0040 3180 7665 

do správy napíšte milodar pre baziliku - na ozvučenie