Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako naplnených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta desaťtisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a Studnička prinášajú duchovné povzbudenie, posilu ako i očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...

 

 Pozvánka na na púť

UPOZORNENIE: Škapuliarska Púť  bude 24. 7. 2021.

Drahí pútnici, tradičná pobožnosť prvej soboty sa v mesiaci auguste uskutoční normalne.


Pekný a Bohom požehnaný čas každej tu prichádzajúcej a každému prichádzajúcemu prajeme!