Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako päť storočí naplnených láskou aúctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta tisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a neďaleká Studnička prinášajú duchovné povzbudenie a očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...

* na budúcu sobotu 15.10. na Starých Horách, budeme sláviť kňazsku vysviacku nášho spolubrata Jána Števkova. Vysviacku udelí o. biskup Marián Chovanec. celá slávossť sa začne o hodine 10:00 na čo vás srdečne pozývame.  

Bazilika so svätou bránou milosrdenstva. 

*  Chceme Vás touto cestou poinformovať, o duchovných akciach pre pútnikov v svätom roku milosrdenstva.

* Každú nedeľu od 10:00  vždy pred sv. Omšou bude vystavená sv. Oltárna a pred koncom adorácie sa pomodlíme ruženec Božieho Mirosrdenstva, potom sv. Omša o 10:30. 

* Adorácia vo štvrok za kňazov a o nové povolania, 30´ pred sv. Omšou (o 17:30).

* Sv. spoveď vždy 30 minút pred sv. omšou.