Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako päť storočí naplnených láskou aúctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta tisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a neďaleká Studnička prinášajú duchovné povzbudenie a očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...

FATIMSKÁ SOBOTA NA BIELU SOBOTU 04.04.2015
upozornenie nehľadajte v programe sv. omšu, pretože v ten deň sv. omša nemôže byť!!!

PROGRAM 
 8:30   Ranné chvály a posvätné čítanie
 9:30   Meditácia pri hrobe 
10:00 Ruženec 

       
sv. omša nie je !!!