Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako naplnených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta desaťtisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a Studnička prinášajú duchovné povzbudenie, posilu ako i očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...

 

Drahí pútnici, tradičná pobožnosť prvej soboty sa v mesiaci jún neuskutoční.

Podľa platných nariadení je k dátumu púte počet ľudí na zhromaždeniach stanovený na sto. Keďže prvé soboty sú obľúbenou púťou mnohých z vás, nedokážeme zabezpečiť, aby prišlo iba toľko pútnikov. 
 Pozvánka na na púť

 

 

 

Pekný a Bohom požehnaný čas každej tu prichádzajúcej a každému prichádzajúcemu prajeme!