Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako päť storočí naplnených láskou aúctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta tisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a neďaleká Studnička prinášajú duchovné povzbudenie a očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...

Dňa 06.10.2015 sme začali generalne opravy na toaletách pod bazilikou, ak by ste chceli prispieť na opravu, možete tak urobyť priamo na účet SK92 0900 0000 0000 5018 0812 alebo nám na farský úrad na adresu: Farský úrad, Staré Hory 169, 976 02 Staré Hory, a napísať na opravu WC. 

upozornenie rozmohli sa krádeže na hornom parkovisku upozornite o tom svojích známych aby tam neparkovali. 

dňa 12.01. 2016 od 10:00 do 12:00 budeme mať v bayilike hosťa sv. Teréziu z Lisieux. Bližšie info na www.terezka.kkp.sk