Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako naplnených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta desaťtisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a Studnička prinášajú duchovné povzbudenie, posilu ako i očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...

 
Pekný a Bohom požehnaný čas každej tu prichádzajúcej a každému prichádzajúcemu prajeme!


Ako našim najbližším vám chceme predstaviť projekt, ktorí sme naplánovali na tento rok. Je ním výmena osvetlenia a oprava schodov pred bazilikou.
Osvetlenie je veľmi zastaralé a energetický nákladne a svetla to nedáva veľmi veľa.  Preto sme sa rozhodli vymaniť za led svetlá, ktoré osvetlia baziliku bez veľkej energetickej  záťaže.  Schody sú v havarijnom stave je potrebné opraviť oporne stĺpy a zastrešenie schodov,  ktoré pomôžu zabezpečiť bezpečnosť pre pútnikov. 

      Slovenská sporiteľna                                                                                 ČSOB
SK92 0900 0000 0000 5018 0812
 
                                                 SK97 7500 0000 0040 3180 7665 

do správy napíšte milodar pre baziliku - milodar na opravu schodov a osvetlenia