Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako naplnených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta desaťtisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a Studnička prinášajú duchovné povzbudenie, posilu ako i očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...

dnes 10. marca až do 23. marca nebudú slúžiť v našom kostole sväté omše, vrátane tých nedeľných.

 

 

Pekný a Bohom požehnaný čas každej tu prichádzajúcej a každému prichádzajúcemu prajeme!