Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako päť storočí naplnených láskou aúctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta tisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a neďaleká Studnička prinášajú duchovné povzbudenie a očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim...

upozornenie rozmohli sa krádeže na hornom parkovisku upozornite o tom svojích známych aby tam neparkovali. 

 najblišie akcie 

26 - 28. 06. 2015 EMfest
04.07. Fatimská sobota
05.07. Starohorská hostina
25.07. Stretnutie ctiteľov škapuliara