Kancelária a kontakt

Oficiálny názov a adresa:

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Návštevy Panny Márie
976 02 Staré Hory

Kontakt:

(kancelária farského úradu)
mobil: 0940 604 005
Najlepšie volať pondelok-piatok 8.30-13.00, 19.00-20.00;
E-mail: stare.hory@fara.sk