Bohoslužby - Sväté omše

Bazilika Staré Hory:

pondelok - sobota 18.00
nedeľa 7:00, 10:30

Motyčky:

štvrtok 17.00

Turecká

streda 17.00