Bohoslužby - Sväté omše

Bazilika Staré Hory:

pondelok - sobota 18.00
nedeľa 7:00, 10:30

Motyčky:

nedeľa 8:30

Turecká

streda 17.00