Zaujímavé odkazy

Biskupstvo Banská Bystrica

• Oficiálna stránka banskobystrickej diecézy www.bbdieceza.sk
• Oficiálna stránka Kňazského seminára v Badíne www.xaver.sk
• Farnosť Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského www.katedralabb.sk
• Renovatio - Nova, n.o., nezisková organizácia pre cirkevný fundraising,
  projektový manažment a budovanie Domu Božieho milosrdenstva www.renovatio.sk
• Dom Božieho milosrdenstva – hospic v B.B. www.dombm.sk

Cirkev na Slovensku

• Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku www.kbs.sk
• Tlačová kancelária KBS www.tkkbs.sk
• Zoznam (mnohých) farností www.fara.sk/_webhosting/hosted.html
• Katolícke noviny online www.katnoviny.sk
• Rádio Lumen www.lumen.sk
• Stránka Spolku sv. Vojtecha www.ssv.sk

Vatikán

• Oficiálna stránka svätej stolice www.vatican.va
• Rádio Vatikán po slovensky www.radiovaticana.org/slovensko/

Niečo špeciálne pre mladých

• Centrum mládeže www.dcmmajak.sk
• Stránka venovaná animátorom www.animator.sk
• Hnutie kresťanských spoločenstiev detí www.erko.sk
• Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže www.zksm.sk
• Stránka slovenských miništrantov www.ministranti.sk

A ešte niekoľko zaujímavých stránok...

• Kresťanský portál www.christ-net.sk
• Stránka pre kňazov, a nielen pre nich... www.knazi.sk
• Stránka o modlitbe www.modlitba.sk
• Breviár na internete www.breviar.sk
• Program sv. omší na Slovensku www.omse.sk
• Online Sväté písmo www.svatepismo.sk
• Vydavateľstvo Don Bosco www.donbosco.sk
• Vydavateľstvo Dominik www.dominik.sk
• Karmelitánske vydavateľstvo na Slovensku www.kna.sk
• Vydavateľstvo Dobrá kniha www.dobrakniha.sk
• Český kresťanský portál www.vira.cz
• Český kresťanský portál www.pastorace.cz