Oznamy

dnes 10. marca až do 23. marca nebudú slúžené v našom kostole sväté omše, vrátane tých nedeľných.
V kaplnke na fare na St. Horách
však budeme denne slúžiť neverejné sv. omše na úmysly, ktoré boli prijaté do Baziliky.
Prajeme vám všetkým požehnanie, zdravie a pokoj +!