Oznamy

BOHOM POŹEHNANÝ NOVÝ ROK 2019 VŚETKÝM VÁM, KTORÍ STE S NAMI - PRAJEME! :)

 Pod týmito Farskými oznamami sú - ešte stále - podrobnosti ohľadne
farskej púte do Svätej zeme - dávame ich tiež do Vašej pozornosti.


   SVÄTÁ ZEM
  FARSKÁ PÚŤ STARÉ HORY

 
 Termín:
07. 05. – 14. 05. 2019

 Cena: 665,- €

 V cene je zahrnuté:
- letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň

- 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 6 x večera (v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením)
- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
- odborný sprievodca – kňaz
- servisné poplatky
- transfér na letisko a z letiska

 

 

 

   V cene nie je zahrnuté:
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 80,- € vrátane vstupov do troch francúzskych kostolov – Páter Noster, Galikantum a kostol sv. Anny (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,36 €
- aj poistenie storna zájazdu: krytie do výšky 80 % stornopoplatku stoji  16,- €/os.
- Fakultatívne ponuky : Qumran a Masada 38,-USD, Petrova ryba 20,-USD, Taxik na Horu Tábor 8,-USD, plavba loďou po Genezaretskom jazere 10,-USD, obed v Betleheme 10,-USD

 Program zájazdu:
    1.deň: v poobedňajších hodinách stretnutie skupiny na Starých Horách, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema.
    2.deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, presun do Jeruzalema- Západný múr /múr nárekov/, hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.
    3.deň: Presun do Galilee , hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej, výstup na horu Tábor /taxíkom za 8,-USD/, prehliadka kostola Premenenia, Nazaret - Bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa, Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.
    4.deň: Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra./20,-USD/, plavba loďou po Genezaretskom jazere /10,-USD/
    5.deň: Jeruzalem - prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.
    6. deň: Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota.
    7.deň: prehliadka Betánie - Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, hora pokušenia, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet Massada a Qumrán.
    8.deň: Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. Možnosť obeda /10,-USD/ Okolo obeda odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne a následne transfer na Staré Hory.

 

 

 

 

  Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.


   Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.


   Púť sa organizuje vďaka spolupráci s: AWERTRAVEL
cestovná kancelária.