Oznamy

   Chceme vás všetkých opäť pekne privítať na obnovených sv. omšiach v starohorskej Bazilike minor.
    Tešíme sa najmä na spoločné nedeľné Eucharistie. Budeme pri nich dodržiavať pravidlá Úradu verejného zdravotníctva:
►pobyt v Bazilike iba s prekrytými dýchacími cestami
►pri vstupe si aplikujeme dezinfekciu rúk
►sedieť budeme iba v každej druhej lavici na miestach označených značkou + (a to jedna osoba /alebo členovia spoločnej domácnosti/ na jednom konci lavice, druhá osoba na opačnom)
►znak pokoja sa nahrádza mierným úklonom (ruky sa nepodávajú)
►sväté prijímanie sa udeľuje na ruku

   Osoby, ktoré sa pre obmedzenia nezmestia do Baziliky prosíme aby si sv. omšu u nás vypočuli vonku - z reproduktorov.
  
   Srdečne vás ešte raz pozývame na spoločné bohoslužby, aj keď stále platí dišpenz od povinnej účasti na omšiach v nedele a vo sviatky.

   Dovidenia u nás a buďte s Bohom +!