púte 2024


Program púte na fatimskú sobotu


 8:00 sv. Omša a adorácia

 9:15
 akadémia

 9:45 ruženec 

10:30 sv. omša


V zimných mesiacoch býva fatimský program v Bazilike Navštívenia Panny Márie.
V mesiacoch máj – október sa veriaci schádzajú v prírodnom areáli na Studničke.
Veriaci majú možnosť pristúpiť k svätej spovedi, ktorú tu s veľkou ochotou vysluhujú prítomní kňazi.
Program je vysielaný aj Rádiom LUMEN.