Bohoslužby - Spovedanie a pobožnosti

•  Spovedáme vždy pred svätou omšou a podľa potreby aj po svätej omši (s výnimkou soboty a nedele o 7:00)

•  Prvá sobota v mesiaci (fatimská) od: 8:00 do: podľa potreby

•  Adorácia v nedeľu 10.00 do sv. omše; za povolania štvrtok od 17:30 do sv. omše.