01. Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny rekonštrukčné práve

 Výzva

Na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov. Názov predmetu zákazky Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny drevených častí viac vo výzve02. Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny odstránenie starých náterov a omietok

 Výzva Názov Predmetu zákazky Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny odstránenie starých náterov a omietok 


03. Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny - chór podlaha

 Výzva Názov Predmetu zákazky

Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny chór podlaha


04. Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny - drevené časti

 Výzva Na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.

Názov predmetu zákazky

Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny drevených častí