Sviatosti - Prvé sv. príjímanie

Príprava detí

Rodičia, ktorí chcú svoje deti priviesť k Prvému sv. prijímaniu, majú možnosť urobiť tak prostredníctvom katechétu, ktorý vyučuje deti náboženstvo. V treťom ročníku obyčajne prebieha táto príprava spoločne v škole (v základnom rozmere) a potom bezprostredne vo farnosti. Vtedy sa s deťmi, za prítomnosti rodičov, stretáva kňaz, aby deťom priblížil význam a hodnotu Sviatosti Oltárnej a sviatosti zmierenia.

Príprava dospelých

Dospelí, ktorí boli pokrstený v detstve, ale nedostali katechetickú výchovu, sa môžu pripraviť na birmovanie a prijatie Eucharistie. Táto príprava vyžaduje určitý čas, počas ktorého má postupne rásť v krste prijatá viera, má vyzrievať a plne sa zakoreniť.

Túto prípravu je možné začať kedykoľvek. Podmienkou je úprimná, vedomá a dobrovoľná túžba prijať tieto sviatosti.