Sviatosti - Zaopatrovanie chorých

V nemocnici F. D. Roosevelta: Kňaza ku chorým, ktorí sú v nemocnici F. D. Roosevelta, volajte na telefónnom čísle:
048/441 38 06 alebo 0915/996 851

Budete presmerovaní na mobil kňaza, ktorý má práve službu. Ak je momentálne vypnutý alebo nedvíha telefón, znamená to, že je práve pri chorom človekovi, resp. spovedá, zavolajte o chvíľu.

Duchovnú správu v banskobystrickej nemocnici zabezpečujú dvaja kňazi, Ing. Mgr. Juraj Adamkovič a Mgr. Pavol Pakoš.

Po domoch a bytoch:

Kňaz navštevuje prihlásených chorých v domácnosti pravidelne k prvému piatku v mesiaci V prípade potreby je možné kedykoľvek pozvať kňaza k chorému osobne na farskom úrade alebo telefonicky na tel. čísle 419-92-04.