Sviatosti - Zaopatrovanie chorých

V nemocnici F. D. Roosevelta:
Pre kňaza ku chorým, ktorí sú v nemocnici F. D. Roosevelta, volajte na telefónnom čísle.
Budete presmerovaní na mobil kňaza, ktorý má práve službu. Ak je momentálne vypnutý alebo nedvíha telefón, znamená to, že je práve pri chorom človekovi, resp. spovedá, zavolajte o chvíľu.

Pre duchovnú správu v banskobystrickej nemocnici je menovaný osobitný kňaz.

Po domoch a bytoch:

Kňaz navštevuje prihlásených chorých v domácnosti pravidelne k prvému piatku v mesiaci. V prípade potreby je možné kedykoľvek pozvať kňaza k chorému osobne na farskom úrade alebo telefonicky.